Sort alfabetical:
<
Latin Name
Size
Description
Abelia 'Edward Goucher'
P9 YOUNGPLANT
Abelia 'Edward Goucher'
C1/P13 15-20 CM
Abelia 'Edward Goucher'
C2/P17 25-30 CM
Abelia 'Edward Goucher'
C3/P19 25-30 CM
Abelia 'Edward Goucher'
C4/P21 30-40 CM
Abelia 'Kaleidoscoop'
P9 YOUNGPLANT
Abelia 'Kaleidoscoop'
C1.5/P15 20-25 CM
Abelia 'Kaleidoscoop'
C2/P17 30/+ CM
Abelia 'Kaleidoscoop'
C3/P19 25-30 CM
Abelia chinensis
C2/P17 25-30 CM
Abelia grand. 'Francis Mason'
C2/P17 25-30 CM
Abelia grand. 'Francis Mason'
C3/P19 30-40 CM
Abelia grand. 'Hopleys'
C2/P17 25-30 CM
Abelia grand. 'Kalei'
C3/P19 20-25 CM
Abelia grand. 'Sherwood'
C2/P17 25-30 CM
Abelia grand. 'Sunshine Daydream'
P9 20-30 CM
Abelia grand. 'Sunshine Daydream'
C2/P17 25-30 CM
Abelia grand.'Confetti'
C2/P17 25-30 CM
Abelia grandiflora
P9 YOUNGPLANT
Abelia grandiflora
C1/P13 15-20 CM
Abelia grandiflora
C1.5/P15 20-25 CM
Abelia grandiflora
C2/P17 25-30 CM
Abelia grandiflora
C2/P17 30/+ CM
Abelia grandiflora
C3/P19 25-30 CM
Abelia grandiflora
C3/P19 30-40 CM
Abelia grandiflora
C4/P21 30-40 CM
Abelia Petite Garden
C2/P17 25-30 CM
Abelia schum. 'Bumblebees'
C2/P17 25-30 CM
Abeliophyllum distichum
P9 15-20 CM
Abeliophyllum distichum
C2/P17 40-50 CM
Abeliophyllum distichum 'Roseum'
C3/P19 40-60 CM
Abeliophyllum distichum 'Roseum'
C7.5/P26 60-80 CM
Abies alba
2+2 30-50 CM
Abies alba 'Pyramidalis'
C12 50-60 CM
Abies alba 'Pyramidalis'
C5/P23 30-40 CM
Abies balsamea 'Kiwi'
C5/P23 30-40 CM
Abies balsamea 'Nana'
C2/P17 15-20 CM
SQUARE CONTAINER
Abies balsamea 'Nana'
C2/P17 20-25 CM
SQUARE CONTAINER
Abies balsamea 'Nana'
P18/C2.5 20-25 CM
Abies balsamea 'Nana'
C3/P19 20-25 CM
EAN8712044905488
Abies balsamea 'Nana'
C5/P23 25-30 CM
EAN8717191221986
Abies balsamea 'Nana'
C5/P23 30-35 CM
Abies balsamea 'Nana'
C10 30-35 CM
Abies balsamea 'Nana'
C13 40-50 CM
Abies balsamea 'Nana'
C18 40-50 CM
Abies balsamea 'Nana'
C18 50-60 CM
Abies balsamea 'Nana'
C2/P17 15-20 CM
Square container
Abies balsamea 'Nana'
C3/P19 20-25 CM
EAN 8712044905488 USDA 2
Abies balsamea 'Nana'
C2/P17 15-20 CM
Square container *
Abies balsamea 'Nana'
C5/P23 25-30 CM
EAN 8717191221986 USDA 2
Abies balsamea 'Nana'
C3/P19 20-25 CM
Abies balsamea 'Piccolo'
C2/P17 15-20 CM
Abies concolor
C25 60-80 CM
Abies concolor
C65 200-225 CM
Abies concolor
60-80 CM RB
Abies concolor
C110 175-200 CM
Abies concolor
80-100 CM RB
Abies concolor
C130 200-225 CM
Abies concolor
100-125 CM RB
Abies concolor
125-150 CM RB
Abies concolor
150-175 CM RB
Abies concolor
C3/P19 40-50 CM
EAN 8717191222068
Abies concolor
C15 60-80 CM
Abies concolor
C15 80-100 CM
Abies concolor
C25 100-125 CM
Abies concolor
C25 125-150 CM
Abies concolor
C35 150-175 CM
Abies concolor
C50 175-200 CM
Abies concolor
1+1 10/+ CM
Abies concolor
175-200 CM WRB
Abies concolor
C3/P19 30-40 CM
EAN 8717191222068 USDA 4
Abies concolor
P9 20-30 CM
Abies concolor
C3/P19 30-40 CM
Abies concolor 'Glauca'
P12
Abies fraseri
60-80 CM RB
Abies fraseri
80-100 CM RB
Abies fraseri
150-175 CM RB
Abies fraseri
PLATEAU 125-150 C35
Abies fraseri
P9 20-30 CM
Abies grandis
2+1 25-40 CM
Abies grandis
2+2 40-60 CM
Abies grandis
P9 20-30 CM
Abies k. 'Kohout's Icebreak'
C5/P23 20-25 CM
Abies k. 'Kohout's Icebreak'
C7.5/P26 25-30 CM
Abies k. 'Kohout's Icebreak'
30 CM STEM C7.5/P26
Abies k. 'Kohout's Icebreak'
60 CM STEM C7.5/P26
Abies k. 'Kohout's Icebreak'
130 CM STEM C20
Abies k. 'Kohout's Icebreak'
30 CM STEM C7.5/P26
Abies k. 'Kohout's Icebreak'
30 CM STEM C5/P23
Abies kor. 'Fastigiata'
C2/P17
SQUARE CONTAINER
Abies kor. 'Fastigiata'
C2/P17
Square container
Abies kor. 'Fastigiata'
C2/P17
Square container *
Abies kor. 'Icebreaker'
P18/C2.5 15-20 CM
Abies kor. 'Icebreaker'
C5/P23 25-30 CM
Abies kor. 'Icebreaker'
30 CM STEM C7.5/P26
Abies koreana
C15 100-125 CM
Abies koreana
C18 60-80 CM
Abies koreana
C25 80-100 CM
Abies koreana
C25 100-125 CM
Abies koreana
C30 100-125 CM

« previous | page 1 of 264 | items 1–100 of 26390 | next »