Sortuj alfabetycznie:
<
Nazwa łacińska
Rozmiar
Opis
Quercus petraea
0+1 30-50 CM
Quercus petraea
1+0 15-30 CM
Quercus petraea
1+1 80-120 CM
Quercus robur
0+1 20-40 CM
Quercus robur
0+1 30-50 CM
Quercus robur
0+1 50-80 CM
Quercus robur
1+0 15-30 CM
Quercus robur
1+0 40-60 CM
Quercus robur
1+1 100-120 CM
Quercus robur
1+1 125-150 CM
Quercus robur
1+1 40-60 CM
Quercus robur
1+1 50-80 CM
Quercus robur
1+1 60-80 CM
Quercus robur
1+1 60-90 CM
Quercus robur
1+1 80-120 CM
Quercus robur
1+2 150/+ CM
Quercus robur
1+2 80-100 CM
Quercus robur
150-175 CM RB Young Tree
Quercus robur
175-200 CM BR Young Tree
Quercus robur
175-200 CM RB Young Feathered Tree
Quercus robur
2+0 40-60 CM
Quercus robur
2+0 50-80 CM
Quercus robur
2+0 60-90 CM
Quercus robur
200-225 CM RB Young Feathered Tree
Quercus robur
200-250 CM BR Young Feathered Tree
Quercus robur
250/+ CM RB Young Feathered Tree
Quercus robur
250-300 CM BR Young Feathered Tree
Quercus rubra
0+1 20-40 CM
Quercus rubra
0+1 30-50 CM
Quercus rubra
2+0 50-80 CM
Quercus rubra
2+0 80-100 CM